11:00 | SATURDAY | 10/11/2018 BASS TARD Sports Day
  • BirdCage 264

Welcome to BASS TARDS first annual sports day!!
In preparation for our 7hr hour takeover on the Saturday night at Quest Festival we thought we'd give you a look at what we've got planned...

After careful planning at BASS TARD HQ we realised what Quest was missing was the Olympics (we may of been drinking that night). This year we are filling that gap with our very own BASS OLYMPICS run by our very own (and completely fair?) Referees, the Ref-Ro-Baits, and we're doing a special preview first at BirdCage! So get your best (or worst) sports gear on and come and get involved!

**THE GAMES**
ASSAULT(ED) COURSE
DRUM AND BASS MUSICAL STATUES
BASS GLADIATORS

**THE TUNES**
GARAGE/BASSLINE/DRUM AND BASS/JUNGLE

DJ FLAKES
AC SELEKTA
WARRIOR
DJ NO SHOW

**THE HOSTS**
MC TAZER
THE BASS REFEREES

-Prizes for winning games and the best sports gear
-Walkabout entertainment all night

The Birdcage
11-5
70k entry

If your planning on drinking leave your bike at home!


***************************************


Chào mừng bạn đến với buổi thể thao thường niên đầu tiên của BASS TARDS
Trong khi chuẩn bị cho chương trình kéo dài bảy tiếng vào thứ 7 tại Quest Festival, chúng tôi quyết định mở 1 buổi preview đặc biệt..
Nhóm bàn bạc xong tại trung tâm đầu não BASS TARD (có thể với một chút men trong người), và kết luận là Quest hiện còn thiếu chuyên mục Olympics. Nắm được tình hình như vậy, chúng tôi lập ra buổi BASS OLYMPICS với đội ban giám khảo (hoàn toàn công bằng) và sẽ tổ chức preview tại BirdCage! Hẹn gặp các bạn đến tham gia trang bị bộ đồ thể thao xịn hoặc dở nhất của mình!

*THE GAMES*
ASSAULT(ED) COURSE
DRUM AND BASS MUSICAL STATUES
BASS GLADIATORS

*THE TUNES*
GARAGE/BASSLINE/DRUM AND BASS/JUNGLE

DJ FLAKES
AC SELEKTA
WARRIOR
DJ NO SHOW

*THE HOSTS*
MC TAZER
THE BASS REFEREES

-Giải thưởng cho các chương trình trò chơi và cho người có bộ thể thao xịn nhất
-Walkabout entertainment all night

The Birdcage
11-5
Giá vé vào cửa 70k

Đã lên kế hoạch uống bia rượu thì nên để xe ở nhà!

Quest 2018 Festival
13:00 | 23/11/2018
Halloween - Ladies'Night & Buffet Halloween
21:00 | 31/10/2018
HalloQueen! Halloween
21:00 | 27/10/2018
Halloween Sunset Party Halloween
18:00 | 27/10/2018
Block Party Halloween
10:50 | 27/10/2018
Studio Aventure One PARTY
15:00 | 20/10/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.