22:00 | SATURDAY | 26/05/2018 Njuns Marco Yu

The finest artist from Hong Kong will take over the Red Cube on saturday 26th! By building their project "Utopia" the past few years, Marco Yu and Finsent know how to bewitched the crowd. No introduction needed, Savage's regular Njuns will close the cube.

Một trong những nghệ sĩ đẳng cấp nhất tại Hong Kong sẽ đến Red Cube vào ngày 26 ! Với project mang tên "Utopia", Marco Yu và Finsent luôn biết cách để làm đám đông trở nên vui nhộn ! Njuns sẽ khép lại màn biểu diễn này.

FREE BEFORE 11:00PM - 100K AFTER

Red Cube:
Njuns (Hanoi)
Marco Yu (Utopia)
Finsent (Utopia)

Epizode Party DJ
22:00 | 15/12/2018
La Mami's (paris)
22:00 | 29/11/2018
San Soda#2 DJ
22:00 | 24/11/2018
Mo:sa:ic x Kizen dj
23:00 | 26/10/2018
Gonno Dj
22:00 | 19/10/2018
Token Techno
22:00 | 07/09/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.