17:00 | SATURDAY | 12/05/2018 Camelia Art Week

The Art Week is created for all those who believe in the progress of art and want to enhance its values. We at Camelia Lounge Hanoi also believe that with this cooperation we will create an environment with an even more unique design, perfect for your meetings, with friends and family.
We have planned to change the style of the Art Week every 02 weeks, keeping the creations available to our customers 24 hours a day.
The most passionate among you who will buy a piece of history of contemporary Hanoi art, will receive a free-flow wine voucher accessible every day.
We look forward to seeing you as numerous and warm as ever.
"EARTH" without "ART" is just "eh"

(Vietnamese translation)
Tuần Nghệ Thuật đem đến trải nghiệm mới cho những ai tin tưởng vào sự phát triển của nghệ thuật và mong muốn nâng tầm những giá trị thẩm mĩ. Chúng tôi - Camelia Lounge Hanoi tin rằng sự kiện này sẽ tạo nên một môi trường nghệ thuật độc đáo đúng nghĩa, là không gian hoàn hảo cho những cuộc gặp gỡ giao lưu với gia đình và bạn bè.
Chúng tôi sẽ thay đổi nội dung của Tuần Nghệ Thuật hai tuần một lần, lưu giữ các tác phẩm nghệ thuật cho Quý Khách thưởng lãm 24 giờ/ngày.
Những Quý Khách nếu mua một tác phẩm nghệ thuật Hà Nội đương đại bất kỳ, sẽ nhận được một phần quà 01 voucher free-flow, có giá trị sử dụng tại bất kỳ thời gian nào trong giờ mở cửa của Camelia Lounge.
Chúng tôi rất mong chờ sự ủng hộ nồng nhiệt và đông đảo của Quý Khách tại Camelia Lounge Hanoi.

Ladies Night Out Ladies Night
21:00 | 17/10/2018
AntiValentines DJ
21:00 | 14/02/2018
Marco yanes Minimal Experience
22:30 | 09/02/2018
The Original
21:00 | 15/12/2017
Dave Law NuDeep Camelia
22:00 | 24/11/2017
Mustache party Vol1 DJ
21:00 | 11/11/2017
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.