20:00 | FRIDAY | 27/04/2018 Emerging Sounds #3

Emerging Sounds đã quay lại với số thứ 3 tại DeN.
Lần này, âm nhạc Folk, Pop và tất cả mọi thứ xung quanh đến từ các nghệ sĩ:
Phùng Ngọc Nguyệt Hạ
Hồ Trâm Anh
Nguyễn Bảo
B52

Chi tiết nghệ sĩ sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Entry: 50k tại cửa----ENGLISH BELOW----


Emerging Sounds is back for the 3rd time here at DeN.
This time, Folk/ Pop and everything in between tunes coming from:
Phùng Ngọc Nguyệt Hạ
Hồ Trâm Anh
Nguyễn Bảo
B52

Info about artists will be updated.

Entry fee: 50k at door.

BritPop New Wave
21:25 | 21/09/2018
Chef night out: Bowie Tribute
20:35 | 21/04/2018
Chef's Night Out DJ
20:30 | 23/02/2018
Drum Circle Drum
20:00 | 22/02/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.