20:00 | THURSDAY | 22/02/2018 Drum Circle

Drum Circle !!!!!
(English Below)
Hãy mang trống hay những nhạc cụ trong bộ gõ để tham gia sự kiện. Bạn cũng có thể sử dụng những nhạc cụ chúng tôi chuẩn bị sẵn tại DeN.
Chương trình gồm 2 phần:
Phần 1: từ 20:00 - 21:00
Phần 2: từ 21:30 - 22:30

--
Drum Circle at DeN! Bring a drum, bring some percussion, we'll have some stuff here for you to play as well.

2 Sessions, 8-9 and 9:30-10:30

BritPop New Wave
21:25 | 21/09/2018
Emerging Sounds #3 DJ
20:00 | 27/04/2018
Chef night out: Bowie Tribute
20:35 | 21/04/2018
Chef's Night Out DJ
20:30 | 23/02/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.