22:30 | FRIDAY | 09/02/2018 Marco yanes

[ENGLISH BELOW]

Tối nay và tất cả những đêm thứ 6 tại Camelia Lounge, hãy tận hưởng buổi tối của bạn với âm nhạc của Marco Yanes với những âm thanh minimal deep underground từ Ibiza - nơi anh đã làm Resident DJ từ năm 2006.

 

AntiValentines DJ
21:00 | 14/02/2018
The Original
21:00 | 15/12/2017
Dave Law NuDeep Camelia
22:00 | 24/11/2017
Mustache party Vol1 DJ
21:00 | 11/11/2017
Cosplay Party Korea DJ
21:00 | 20/10/2017
Radio Show Anniversary
21:00 | 26/08/2017
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.