23:00 | SATURDAY | 27/01/2018 Jump
  • BirdCage 264

After a couple months off JUMP is back bigger and better then before!!!!

The debauchery starts and ends at Birdcage. Get your best sneakers on lets get the two stepping! Expect to hear all of your favourite 90s to 00s hiphop and RnB anthems!!!!

-4 x DJs
-1 x B Boy Crew
-Dance Competition
-Best 90s Dressed Competition

———————————————

Your Grandmasters……..

Just:Because ( Old Skool RnB Anthems)
Just Hilda ( Old skool Hiphop Anthems)
DB ( West Coast G Funk Anthems)
B Boy Crew (Viet)

+ more to be confirmed
————————————————

DRESS CODE 90s

50k Entry

Sau một vài tháng, JUMP đã trở lại và lợi hại hơn xưa!!!

Đêm trụy lạc sẽ được bắt đầu và tàn tiệc ở thánh đường Birdcage. Nhanh lên, đeo giày vào và nhảy! Hãy cùng nhau xướng lên những bản thánh ca của tín đồ Hiphop và RnB thập niên 90 trở về sau.

-4 x DJs
-1 x B Boy Crew
- Nhảy đối kháng - Dance competition
- Giải phong cách: Bộ cánh hơi hướng 90s tuyệt vời nhất

———————————————

Những thầy phù thủy âm nhạc của chúng ta ……..

Just:Because ( Old Skool RnB Anthems)
Just Hilda ( Old skool Hiphop Anthems)
DB ( West Coast G Funk Anthems)
B Boy Crew (Viet)

+ thông tin sẽ được cập nhật thêm
————————————————

DRESS CODE 90s

BlackOut DJ
22:00 | 09/02/2018
SheS Performance
21:00 | 27/01/2018
WUH WUH
21:00 | 26/01/2018
Pride Night Pride Night
21:00 | 18/01/2018
Haustek & Friends Techno.Vn
21:00 | 18/01/2018
Rock ACDC Cover show
21:00 | 07/01/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.