22:00 | FRIDAY | 13/10/2017 Maddermodes

[ENGLISH BELOW]

Vì đợt ngập lụt lớn trước đây, chúng ta đã bở lỡ set nhạc của DJ Nic Ford. Savage đã tiếp tục gửi lời mời tới Resident DJ của The Observatory Saigon vào ngày 13 tháng này cùng với Teruu, DJ người Nhật đang sống tại Hà Nội trong lần đầu tiên biểu diễn tại Savage. Họ sẽ mang tới những âm thanh disco đặc biệt, với âm hưởng Trung Đông.

Chương trình miễn phí vé vào cửa trước 11pm, sau đó giá vé là 100k.

Because of the past flooding we couldn’t enjoy Nic Ford DJ set as it was planned. Do not worry, Saigon’s Observatory resident DJ has been re-invited on Friday the 13th along with Teruu, a Hanoi based Japanese DJ for his first performance at the Red Cube, spinning obscure disco, balearic to Middle Easter sound.

FREE BEFORE 11PM, 100k AFTER.

Mo:sa:ic x Kizen dj
23:00 | 26/10/2018
Gonno Dj
22:00 | 19/10/2018
Token Techno
22:00 | 07/09/2018
Martyn DJ
22:00 | 27/07/2018
Njuns Marco Yu DJ
22:00 | 26/05/2018
Mo:sa:ic dJ
22:00 | 18/05/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.