22:00 | SATURDAY | 26/08/2017 Finsent C

[ENGLISH BELOW]

Finsent C - DJ người Hong Kong và là nhà sáng lập của Utopia, chuỗi sự kiện underground tại Hong Kong sẽ có màn ra mắt của mình tại Savage. Hlib từ Mo Sa Ic Hanoi và producer Paul Anton sẽ cùng hỗ trợ để có một buổi tối đáng nhớ.


Fincent C Hong Kong born DJ and founder at Utopia, a underground party in Hong Kong, is coming to perform at Savage for the first time. He’s supported by Hlib from Mo:sa:ic and producer Paul Anton to perform an exclusive live.

Finsent C (Utopia, Hong Kong)
Utopia Hong Kong

Hlib (Mo:Sa:Ic, Hanoi)
Mo:sa:ic

Sumvilla (Hanoi) [LIVE]

Mo:sa:ic x Kizen dj
23:00 | 26/10/2018
Gonno Dj
22:00 | 19/10/2018
Token Techno
22:00 | 07/09/2018
Martyn DJ
22:00 | 27/07/2018
Njuns Marco Yu DJ
22:00 | 26/05/2018
Mo:sa:ic dJ
22:00 | 18/05/2018
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.