22:00 | SATURDAY | 26/08/2017 Finsent C

[ENGLISH BELOW]

Finsent C - DJ người Hong Kong và là nhà sáng lập của Utopia, chuỗi sự kiện underground tại Hong Kong sẽ có màn ra mắt của mình tại Savage. Hlib từ Mo Sa Ic Hanoi và producer Paul Anton sẽ cùng hỗ trợ để có một buổi tối đáng nhớ.


Fincent C Hong Kong born DJ and founder at Utopia, a underground party in Hong Kong, is coming to perform at Savage for the first time. He’s supported by Hlib from Mo:sa:ic and producer Paul Anton to perform an exclusive live.

Finsent C (Utopia, Hong Kong)
Utopia Hong Kong

Hlib (Mo:Sa:Ic, Hanoi)
Mo:sa:ic

Sumvilla (Hanoi) [LIVE]

Lena Willikens & Agata DJ
21:00 | 18/11/2017
HalloQueen Halloween party
22:00 | 28/10/2017
Maddermodes Dj
22:00 | 13/10/2017
Mukang Fields Live
21:00 | 15/08/2017
Rogue Motion DJ
22:00 | 07/07/2017
dj Dustin DJ
21:30 | 18/04/2017
month party
©Linkhanoi.co,ltd Copyright 2009, All Rights Reserve.